Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Ce facem » Tineret »
A+ R A-

Politica tineretului

Acordă o notă articolului
(1 votează)

În urma consultării cu membrii şi aprobarea de către Consiliul de Guvernare în septembrie 2011, această politică va fi prezentată spre adoptare la a 18-ea sesiune a Asambleei Generale din 23-25 noiembrie 2011, la Geneva. Dacă va fi aprobată, aceasta va rămîne în vigoare pînă la revizuirea de către cea de a 21-a sesiune a Asambleei Generale din 2017.

Introducere

 

Scopul acestei politici este de a informa și ghida participarea tinerilor în cadrul Federaţiei Internaţionale a Societăților de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (Federația Internațională).
Strategia 2020 provoacă Federaţia Internaţională să „facă mai mult, mai bine şi să ajungă mai departe” în salvarea vieţilor şi schimbarea mentalităţilor. Aceasta solicită o atenție special asupra tinerilor nu doar astăzi, dar, de asemenea și pentru viitor, recunoscînd rolul lor specific în consolidarea și susținerea comunităților, care este bazat pe respect și solidaritate.

 

Strategia 2020 recunoaşte că crearea şi susţinerea Societăţilor Naţionale puternice cere ca acestea să atragă şi să reţină mai mulţi tineri. Ea îndeamnă ca tinerii să fie educaţi, activi şi împuterniciți să fie activi în conducerea şi participarea la activităţile de voluntariat şi în guvernare, management, precum şi în serviciile Societăţilor Naţionale.

Definirea tineretului

Termenele „tineret” și „tineri” în cadrul Federației Internaționale cuprinde persoanele cu vîrsta între 5 și 30 ani. Aceasta include copii (de la 5 la 11 ani), adolescenți (de la 12 la 17 ani) și tineri adulți (de la 18 la 30 ani). Societăţile Naţionale sunt ghidate în mod rezonabil de această clasificare în adoptarea propriilor lor definiţii, în conformitate cu normele sociale şi contextele culturale.

Valorificarea rolului tinerilor

Societăţile Naţionale recunosc valoarea şi rolurile multiple ale tinerilor ca inovatori, early adopters ai comunicării, mass-mediei şi ai altor tehnologii, ambasadori inter-culturali, facilitatori de la egal la egal, mobilizatori ai comunității, agenţi ai schimbării de comportament şi pledează pentru grupurile de personae vulnerabile .
Tinerii aduc competenţe foarte necesare atunci cînd se lucrează împreună cu numărul tot mai mare de persoane în vîrstă într-un spirit de respect reciproc. Acest lucru este recunoscut ca fiind crucial pentru transferul de experienţă între generaţii, care este vital atît pentru progresul, cît şi pentru stabilitatea în societate.

Consolidarea contribuţiei tinerilor

Societăţile Naţionale educă tinerii în spiritul valorilor şi Principiilor Fundamentale ale Mişcării de Cruce Roşie şi Semilună Roşie și îi încurajează să dobîndească abilităţi practice necesare pentru viață, muncă şi în relațiile cu alţii, în consecinţă.
Adolescenţilor şi adulţilor tineri din Societăţile Naţionale li se oferă posibilitatea de a fi angajați în calitate de membri activi şi voluntari şi, în contextul legislaţiei naționale a muncii în vigoare, ca personal remunerat.
Tinerii sunt implicaţi în toate activităţile Societăţii Naţionale, luînd în considerație cerinţele specifice de vîrstă, de competenţe necesare şi de experienţă, siguranţă şi bunăstare. Ei sunt încurajaţi să se implice pe deplin în planificarea, proiectarea,livrarea, şi revizuirea serviciilor Crucii Roşii și Semilunii Roşii la care ei contribuie sau de la care ei beneficiază.
Tinerii sunt pe deplin incluși în guvernarea şi managementul Societăţilor Naţionale la nivel sediul central şi filialelor. Ei pot fi organizați prin intermediul structurilor de tineret integrate sau specifice, în funcţie de contextul instituţional care optimizează cel mai bine contribuţia lor în Societatea Națională.
Societăţile Naţionale tratează tinerii voluntari în conformitate cu Politica Voluntariatului a Federaţiei Internaţionale, recunoscînd faptul că tinerii pot avea nevoi diferite şi suplimentare faţă de cele de voluntarii mai în vîrstă. În special, Societăţile Naţionale acordă o atenție suplimentară pentru a proteja tinerii angajaţi.
Societăţile Naţionale oferă tinerilor voluntari, membri şi personal toate oportunităţile disponibile în limita mijloacelor lor, pentru a avansa dezvoltarea lor personală şi profesională prin învăţare şi instruire şi pregătindu-i pentru funcţii de conducere actuale şi viitoare.
Reţelele naţionale, regionale şi internaţionale stabilite de către tinerii înşişi şi deseori, folosind mass-media socială, sunt puternic promovate, ca o contribuţie inestimabilă în schimbul de cunoştinţe şi inovare în întreaga Cruce Roşie și Semilună Roşie.
Tinerii sunt încurajaţi să continue într-un rol activ cu Societăţile lor Naţionale ca adulți mai în vîrstă, facilitate de practicile de lucru eficiente care sprijină tranziţia lor între structurile de tineret şi adulţi ale Societății Naționale.

Tinerii în calitate de beneficiari

Tinerii din toată lumea se confruntă cu provocări fără precedent în societatea globalizată de astăzi. Acestea includ violenta, exploatarea, abuzul de substanţe,accidentele şi bolile, şomajul şi sărăcia ca urmare a crizei financiare şi economice, traficul de persoane, migraţia, şi urbanizarea. Riscurile suplimentare provin de la forme perverse de presiune între egali asupra comportamentelor personale şisociale, precum şi utilizarea nesigură a noilor mijloace de comunicare şi a reţelor sociale.
În abordarea acestor vulnerabilităti şi în susținerea tinerilor în gestionarea şi reducerea riscurilor cu care se confruntă, scopul este de a le permite să crească ca membri  bine adaptați şi responsabili în comunităţile în care locuiesc. Astfel, siguranţei şi protecţiei lor, precum şi nevoilor lor de dezvoltare specifice vîrstei şi genului li se acordă o atenţie deosebită în proiectarea şi livrarea serviciilor Crucii Roşii și Semilunii Roşii.

Impactul politicii

Impactul implementării cu succes a acestei politici se aşteaptă să fie o creştere a numărului tinerilor implicați în Societățile Naționale și o creștere a numărului persoanelor care ramîn în cadrul lor ca adulți mai în vîrstă. Acest lucru va fi măsurat de Societățile Naționale prin intermediul sistemului de raportare la nivelul Federaţiei printr-o referinţă care urmează să fie stabilită pînă în 2012.

 

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu