Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Ce facem »
A+ R A-

Voluntariat

Acordă o notă articolului
(32 voturi)

Voluntariatul este esența Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, unul din Principiile Fundamentale ce definesc activitatea globală a acesteia și baza Crucii Roșii din Moldova.

Voluntarii Crucii Roșii  au oportunitatea de a contribui la realizarea activităților în toate domeniile de activitate ale organizației și să implementeze propriile idei, organizînd activități  în cadrul grupului de voluntari ai filialei din care fac parte.
Voluntariatul în cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie porneşte de la origini, care începe în 1859, cînd tînărul elveţian Henry Dunant reuşeşte să convingă oamenii din localitate să acorde voluntar îngrijire tuturor răniţilor şi muribunzilor rămaşi pe cîmpul de luptă după Bătălia de la Solferino (nordul Italiei), cu imparţialitate, indiferent de partea cărei armate aceştia au luptat. Se  întîmpla ceva nemaipomenit pentru Europa.
Întors la Geneva, Henry Dunant scrie „O amintire de la Solferino”, carte în care a descris  bătălia şi răniţii din Chiesa Maggiore, încheiind cu o întrebare: „Ar fi oare posibil, în timp de pace şi linişte, să se formeze societăţi de ajutor cu scopul ca, în timp de război, răniţii să fie îngrijiţi de voluntari zeloşi, devotaţi şi bine instruiţi?”
Această întrebare adresată de către Henry Dunant umanităţii a condus la înfiinţarea Crucii Roşii, temelia căreia o constituie voluntarii, iar compasiunea lor a salvat milioane de oameni. Fondată iniţial ca o organizaţie voluntară pentru ajutorarea răniţilor pe cîmpul de luptă, pe  parcurs Crucea Roşie şi-a diversificat acţiunile, astăzi prezentîndu-se în plină forţă ca o Mişcare Internaţională care vine în ajutor victimelor diverselor calamităţi naturale, tehnogene, sociale, promovează valorile umanitare, contribuie la diminuarea consecinţelor conflictelor armate etc. La baza tuturor acestor activităţi stau, ca şi la începuturi, voluntarii, care reprezintă esența activităţilor Societăţilor Naţionale. Voluntarii sunt antrenaţi în proiectele pentru tineret, acordarea primului ajutor, administrarea calamităţilor, asistenţă refugiaţilor şi persoanelor intern deplasate, campanii de sănătate etc., toate avînd acelaşi scop – îmbunătăţirea vieţii persoanelor vulnerabile în comunitate.

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contra-prestaţie materială.

În cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, voluntariatul este o activitate:

 

 • motivată de consimţămîntul liber al persoanei care face voluntariat, şi nu de dorinţa unui cîştig financiar sau material, sau de presiuni externe de natură socială, economică sau politică;
 • desfăşurată în beneficiul categoriilor şi comunităţilor vulnerabile şi în concordanţă cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie;
 • organizată de reprezentanţi recunoscuţi ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.

Pentru asigurarea unui management eficient al voluntarilor, Crucea Roşie din Moldova va întreprinde următoarele măsuri:

 • va aproba Codul de conduită prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile Crucii Roşii din Moldova şi ale voluntarilor;
 • va recruta voluntari pentru activităţi specifice şi clar definite;
 • va recruta voluntari în baza potenţialului şi angajamentului acestora;
 • va recruta voluntari fără discriminare de rasă, etnie, sex, credinţă religioasă, disabilităţi, vîrstă;
 • va asigura o reprezentare egală a bărbaţilor şi femeilor în programele de voluntariat pe care le desfăşoară;
 • va organiza training-uri corespunzătoare care să permită voluntarilor să-şi îndeplinească responsabilităţile faţă de Mişcare şi faţă de orice activitate pe care o vor avea de îndeplinit în calitate de voluntar al Crucii Roşii;
 • va asigura voluntarii cu echipamentul adecvat activităţilor pe care le desfăşoară;
 • va motiva voluntarii de cîte ori este posibil şi necesar şi le va oferi posibilităţi de dezvoltare personală;
 • va lua în considerare ideile şi părerile voluntarilor în toate etapele derulării unui program: elaborare, dezvoltare, implementare şi evaluare;
 • va rambursa voluntarilor cheltuielile făcute în mod rezonabil pe parcursul activităţilor pentru care au fost desemnaţi;
 • va asigura voluntarii contra riscurilor care decurg din activitatea prestată;
 • nu va admite ca activitatea voluntarilor să substituie sau să conducă la pierderea unei munci plătite;
 • va promova cooperarea cu alte organizaţii non-guvernamentale, cu sectorul public sau privat care încurajează voluntariatul.

Drepturile şi obligaţiile voluntarilor Crucii Roşii din Moldova

Voluntarii au nevoie să ştie atît în momentul recrutării, cît şi pe parcursul activităţii de voluntariat, că:

 • motivaţiile/ nevoile lor sunt compatibile cu misiunea Crucii Roşii din Moldova;
 • contribuţia lor este apreciată;
 • timpul şi energia dedicate le sunt apreciate;
 • sunt implicaţi în planificarea activităţilor;
 • beneficiază de sprijin în îndeplinirea responsabilităţilor;
 • abilităţile lor se îmbunătăţesc;
 • sunt parte a unei echipe;
 • au un loc agreabil unde să lucreze;
 • oamenii îi cunosc şi li se adresează pe nume;
 • cheltuielile le sunt rambursate;
 • ştiu cum sunt folosiţi banii pe care ei îi colectează;
 • personalul Crucii Roșii au timp să le explice de ce se fac lucrurile într-un anume fel.
  Voluntarii Crucii Roşii din Moldova trebuie:
 • să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi să asigure diseminarea acestora;
 • să respecte prevederile legate de folosirea emblemei şi să prevină abuzul emblemei;
 • să lucreze la cele mai înalte standarde de calitate;
 • să semneze şi să se comporte în concordanţă cu prevederile Codului de conduită al voluntarului;
 • să fie disponibili în caz de urgenţă, în condiţiile agreate cu Crucea Roşie din Moldova  şi în concordanţă cu abilităţile de care dispun;
 • să răspundă nevoilor beneficiarilor.

 

Ce poţi face ca voluntar de Cruce Roşie:
Ca voluntar în cea mai mare organizaţie umanitară la nivel mondial, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi domenii, în funcţie de aptitudinile şi preferinţele tale:
• Pregătirea și intervenţia în caz de dezastre:
- beneficiază de instruire pentru a deveni membru în Echipele de intervenţie în caz de dezastru;
- beneficiază de instruire pentru acordarea primului ajutor.

 

 

Social:
- programe sociale pentru asistarea persoanelor social-vulnerabile;
- pregătirea şi distribuirea pachetelor cu alimente, îmbrăcăminte, sau jucării pentru persoanele social- vulnerabile;
- informare pe diferite teme de natură socială;
- sprijinirea copiilor străzii, copiilor din centrele de plasament, copiilor din familii vulnerabile;
- sprijin moral şi material vîrstnicilor singuratici cu venituri minime, din azilurile rezidenţiale pentru bătrîni;
- servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vîrstnice/ cu disabilităţi;
- programe de dezvoltare comunitară;
- campanii de prevenire a traficului de fiinţe umane;
- instruirea instituțiilor/ comunităților în crearea mediilor sigure fără violență pentru tineri și copii.
Sănătate:
- campanii de promovare a sănătăţii (prevenirea infectării cu virusul HIV, prevenirea tuberculozei, educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, prevenirea consumului de substanțe etc.).

 

 

•  Activităţi cu caracter general în cadrul Crucii Roşii din Republica Moldova:
- promovarea și difuzarea Dreptului Internaţional Umanitar;
- campanii de promovare și protecţie a emblemei „crucea roşie”;
- campanii de prevenire a traficului de fiinţe umane;
- organizarea taberelor pentru tineri și voluntari;
- organizarea trainingurilor şi sesiunilor informative tematice;
- organizarea evenimentelor cu ocazia lunii Crucii Roşii din Republica Moldova (luna mai).
Administrativ:
- tehnoredactarea materialelor, realizarea publicaţiilor;
- traduceri;
- realizarea revistei presei;
- organizarea evenimentelor.

 

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu