Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Ce facem » Voluntariat »
A+ R A-

Politica voluntariatului Recomandat

Acordă o notă articolului
(2 voturi)

În urma consultării cu membrii şi aprobarea de către Consiliul de Guvernare în septembrie 2011, această politică va fi prezentată spre adoptare la a 18-ea sesiune a Asambleei Generale din 23-25 noiembrie 2011, la Geneva. Dacă va fi aprobată, aceasta va rămîne în vigoare pînă la revizuirea de către cea de a 21-a sesiune a Asambleei Generale din 2017.

Introducere

Scopul acestei politici este de a ghida voluntariatul în cadrul Federaţiei Internaţionale a Societăților de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.
Strategia 2020 provoacă Federaţia Internaţională să „facă mai mult, mai bine şi să ajungă mai departe” în salvarea vieţilor şi schimbarea mentalităţilor. Aceasta recunoaşte că oamenii înşişi sunt cea mai importantă resursa pentru propriul lor progres, care poate fi susţinut numai prin proprie conducere şi control asupra procesului.

Voluntariatul este identificat de Strategia 2020 ca fiind în centrul construirii comunităţii. Întrucît Societățile Naţionale de Cruce Roşie și Semilună Roşie sunt încredințate să servească comunităţile din interior, voluntariatul este fundamentul esenţial pentru crearea şi susţinerea Societăţilor Naţionale puternice. Capacitatea şi eficienţa unei Societăți Naționale este direct legată de abilitatea sa de a mobiliza şi de a gestiona voluntarii din toate comunităţile pe care le serveşte. Aceasta, la rîndul său, depinde de valorile şi atitudinile pe care Societatea Națională le reflectă în relația cu comunităţile pentru a le inspira să facă voluntariat.

Voluntarii Crucii Roşii și Semilunii Roşii acționează în circumstanțe diverse şi complexe într-o lume în schimbare rapidă, în care tendinţele sociale, demografice, economice, ecologice, precum şi progresele tehnologice modifică forma şi funcţionarea comunităţilor şi modul în care oamenii fac voluntariat. Federația Internațională s-a angajat să promoveze o cultură a voluntariatului în societate în general şi să poziţioneze Crucea Roşie şi Semiluna Roşie ca alegerea preferată a persoanelor care doresc să se ofere ca voluntari.

Definiția noțiunii de voluntar şi voluntariat

Un voluntar al Crucii Roşii sau Semilunii Roşii este o persoană care îndeplinește activităţi de voluntariat pentru o Societate Naţională, ocazional sau în mod regulat.
Voluntarii Crucii Roşii/ Semilunii Roşii lucrează pentru o lume mai umană şi mai paşnică. Ei fac acest lucru prin oferirea serviciilor în mod direct persoanelor vulnerabile şi prin încercarea de a preveni şi reduce vulnerabilitatea şi excluderea acolo unde pot face aceasta. Ei, de asemenea, guvernează și conduc Societăţile Naţionale şi Federaţia Internaţională a acestora.
Voluntariatul în Crucea Roşie/ Semiluna Roşie este organizat de către reprezentanţi recunoscuți ai Societăţilor Naţionale şi are ca scop promovarea serviciilor şi activităţilor lor, acționînd întotdeauna în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii şi Semilunii Roşii. Acesta este efectuat de către persoane motivate de liberă voinţă, şi nu de dorinţa de cîştig material sau financiar, sau de presiune externă socială, economică sau politică.

Protejarea şi susținerea voluntarilor

Societăţile Naţionale au sisteme de management bine funcţionale şi practici pentru a supraveghea, susține şi încuraja voluntarii. Acestea sunt adaptate la contextul specific al activităţii lor şi răspund noilor tendinţe în activităţile de voluntariat, care pot merge dincolo de structurile stabilite ale Societăților Naționale, ce includ, de exemplu, forme de voluntariat informale, on-line, corporative sau altele instituţionale.
Societăţile Naţionale asigură faptul că voluntarii lor sunt pregătiți în mod corespunzător pentru a-și îndeplini activităţile, oferindu-le informație relevantă şi în timp util, instruire şi echipament, feedback asupra performanței lor, precum şi măsuri evaluate de siguranţă şi securitate. Ele asigură voluntarii împotriva accidentelor şi le oferă suport psihosocial adecvat atunci cînd este necesar.
În anumite circumstanţe, voluntarii pot fi ei înşişi vulnerabili, iar Societăţile Naţionale asigură faptul că se acordă atenţia cuvenită nevoilor lor de asistenţă şi protecţie.
Societăţile Naţionale oferă voluntarilor acces la oportunităţi de învăţare acreditată şi de dezvoltare personală, ajutîndu-i astfel să-și asume mai bine sarcinile sau rolurile lor convenite, precum şi pentru a-i motiva să-și dezvolte abilităţile şi capacitatea de a-și asuma roluri viitoare în cadrul Crucii Roşii/ Semilunii Roşii.
Atunci cînd există nevoia sau oportunitatea pentru un voluntar și Societatea Națională de a efectua lucrări plătite în formă de muncă ocazională sau contractată, Societatea Națională recunoaşte această schimbare de statut şi asigură faptul că angajarea este în conformitate cu legislaţia relevantă a ţării.

Recunoaşterea voluntarilor şi a realizărilor lor

Societăţile Naţionale recunosc că voluntarii au un rol important în cadrul organizaţiei. Ele folosesc oportunităţi formale şi informale pentru a aprecia, în mod individual şi colectiv, munca voluntarilor şi impactul acesteia.
Societăţile Naţionale încurajează voluntarii să participe la luarea deciziilor, în planificarea şi îmbunătăţirea activităţii în care sunt implicați. Un voluntar are dreptul de a deveni membru al Societăţii Naţionale, adică o persoană care a acceptat în mod oficial condiţiile de membru în conformitate cu statutul Societății Naționale.

Promovarea voluntarilor şi voluntariatului

Societăţile Naţionale recunosc valoarea forţei de muncă diverse a voluntarilor şi recrutează în mod activ voluntari, indiferent de rasă, etnie, gen, orientare sexuală, convingeri religioase, disabilitate sau vîrstă. Ele elimină barierele fizice, economice, sociale şi culturale la participare şi recrutează voluntarii în baza potenţialului lor. Societăţile Naţionale rambursează voluntarilor cheltuielile aprobate în prealabil legate de sarcinile lor de voluntariat. Societăţile Naţionale, de asemenea, lucrează cu guvernele, sectorul privat şi alţi parteneri pentru a promova un mediu favorabil voluntariatului în cadrul naţional.

Convenirea drepturilor şi responsabilităţilor voluntarilor

Societăţile Naţionale oferă voluntarilor ghidări și reguli în formă scrisă care stabilesc drepturile şi responsabilităţile atît ale Societăţii Naţionale, cît şi ale voluntarilor. Toţi voluntarii Crucii Roşii şi Semilunii Roşii sunt aşteaptați să acţioneze, întotdeauna, în conformitate cu Principiile Fundamentale. Voluntarii sunt aşteptați să respecte reglementările privind utilizarea emblemei şi să prevină utilizarea ei abuzivă. Ei trebuie să fie disponibili pentru Societatea Naţională în caz de urgenţă, în conformitate cu competenţele şi abilităţile lor, după cum este convenit cu Societatea Națională.
În lucrul cu persoanele vulnerabile, voluntarii sunt aşteptați să tindă spre cele mai înalte standarde de calitate în serviciile pe care le acordă. Ei îşi îndeplinesc obligaţiile fără discriminare, răspunzînd nevoilor persoanelor vulnerabile într-o manieră plină de compasiune şi respect. Ei respectă confidenţialitatea celor pe care îi asistă.

Impactul politicii

Impactul implementării cu succes a acestei politici se aşteaptă să fie o creştere a voluntariatului în Crucea Roşie și Semiluna Roşie, măsurată prin creşterea numărului de persoane ce preferă să devină şi să rămînă voluntari ai Crucii Roşii și Semilunii Roşii. Acest lucru va fi măsurat prin compararea repetată a referinței din 2010, prin sistemul de raportare la nivelul Federaţiei.

 

Mai multe din această categorie: « Reducerea violenței Voluntariat »

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu