Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Ce facem » Voluntariat »
A+ R A-

Strategia voluntariatului

Acordă o notă articolului
(14 voturi)
I. Introducere
Voluntariatul în cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie porneşte de la origini, care începe în 1859, când tânărul elveţian Henry Dunant, reuşeşte să convingă oamenii din localitate să acorde voluntar îngrijire tuturor răniţilor şi muribunzilor rămaşi pe câmpul de luptă după Bătălia de la Solferino (nordul Italiei), cu imparţialitate, indiferent de partea cărei armate aceştia au luptat. Se  întâmpla ceva nemaipomenit pentru Europa.
Întors la Geneva, Henry Dunant scrie „O amintire de la Solferino”, carte în care a descris  bătălia şi răniţii din Chiesa Maggiore, încheiind cu o întrebare: „Ar fi oare posibil, în timp de pace şi linişte, să se formeze societăţi de ajutor cu scopul ca, în timp de război, răniţii să fie îngrijiţi de voluntari zeloşi, devotaţi şi bine instruiţi?”
Această întrebare adresată de către Henry Dunant umanităţii  a condus la înfiinţarea Crucii Roşii, temelia căreia o constituie voluntarii, iar compasiunea lor a salvat milioane de oameni. Fondată iniţial ca o organizaţie voluntară pentru ajutorarea răniţilor pe câmpul de luptă, pe  parcurs Crucea Roşie şi-a diversificat acţiunile, astăzi prezentându-se în plină forţă ca o Mişcare Internaţională care vine în ajutor victimelor diverselor calamităţi naturale, tehnogene, sociale, promovează valorile umanitare, contribuie la diminuarea consecinţelor conflictelor armate etc. La baza tuturor acestor activităţi stau, ca şi la începuturi, voluntarii, care reprezintă inima activităţilor Societăţilor Naţionale. Voluntarii sunt antrenaţi în proiectele pentru tineret, acordarea primului ajutor, administrarea calamităţilor, asistenţă refugiaţilor şi persoanelor intern deplasate, campanii de sănătate etc., toate având acelaşi scop – îmbunătăţirea vieţii persoanelor vulnerabile în comunitate.
Dezvoltarea voluntariatului în cadrul Crucii Roşii din Moldova va necesita multe eforturi, investiţii şi obligaţii din partea tuturor angajaţilor. Cu toate că voluntarii Crucii Roşii îşi dedică timpul liber și forţele fără remunerare financiară, dezvoltarea voluntariatului necesită cheltuieli şi aici va fi nevoie de sprijinul Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

II. Scopul strategiei:
Dezvoltarea unei reţele funcţionale de voluntari ai Crucii Roşii din Moldova pe tot teritoriul ţării, ţînând cont de situaţia existentă la momentul actual.
Timp aproximativ pentru crearea acestei structuri 2,5 – 3,5 ani.

III. Definiţie:
Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contra-prestaţie materială.
În cadrul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, voluntariatul este o activitate:
 • motivată de consimţământul liber al persoanei care face voluntariat şi nu de dorinţa unui câştig financiar sau material, sau de presiuni externe de natură socială, economică sau politică;
 • desfăşurată în beneficiul categoriilor şi comunităţilor vulnerabile şi în concordanţă cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie;
 • organizată de reprezentanţi recunoscuţi ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.
Un membru de Cruce Roşie este o persoană care cunoaşte şi doreşte să acţioneze în conformitate cu Statutul Societăţii de Cruce Roşie din Moldova şi Principiile Fundamentale ale Mişcării, este înregistrat în una din filialele Crucii Roşii şi plăteşte cotizaţie.
Voluntarii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova pot fi sau nu membri în cadrul acesteia.

IV. Principii generale privind managementul voluntarilor:

Pentru asigurarea unui management eficient al voluntarilor, Crucea Roşie din Moldova va întreprinde următoarele măsuri:

 • printr-o hotărâre a Prezidiului CN al Crucii Roşii va aproba Codul de conduită prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile Societăţii de Cruce Roşie din Moldova  şi ale voluntarilor;
 • va recruta voluntari pentru activităţi specifice şi clar definite;
 • va recruta voluntari în baza potenţialului şi angajamentului acestora;
 • va recruta voluntari fără discriminare de rasă, etnie, sex, credinţă religioasă, disabilităţi, vârstă;
 • va asigura o reprezentare egală a bărbaţilor şi femeilor în programele de voluntariat pe care le desfăşoară;
 • va organiza training-uri corespunzătoare care să permită voluntarilor să-şi îndeplinească responsabilităţile faţă de Mişcare, şi faţă de orice activitate pe care o vor avea de îndeplinit în calitate de voluntar al Crucii Roşii;
 • va furniza voluntarilor echipamentul adecvat activităţilor pe care le desfăşoară;
 • va motiva voluntarii de câte ori este posibil şi necesar şi le va oferi posibilităţi de dezvoltare personală;
 • va asigura că ideile şi părerile voluntarilor să fie luate în considerare în toate etapele derulării unui program: elaborare, dezvoltare, implementare şi evaluare;
 • va rambursa voluntarilor cheltuielile făcute în mod rezonabil pe parcursul activităţilor pentru care au fost desemnaţi;
 • va asigura voluntarii contra riscurilor care decurg din activitatea prestată;
 • nu va admite ca activitatea voluntarilor să substituie sau să conducă la pierderea unei munci plătite;
 • va promova cooperarea cu alte organizaţii non-guvernamentale, cu sectorul public sau privat care încurajează voluntariatul.

V. Principii de bază în recrutarea voluntarilor:

 • Recrutarea voluntarilor este dependentă de activităţile şi proiectele realizate de Crucea  Roşie;
 • Recrutarea voluntarilor se bazează pe structura Crucii Roşii şi tradiţiile locale;
 • Reţeaua de voluntari dintr-o filială trebuie să reflecte realităţile locale;
 • Statutul de membru de Cruce Roşie nu se suprapune statutului de voluntar;
 • Filialele trebuie să-şi analizeze continuu capacitatea de a atrage voluntari de calitate şi să creeze baza proprie de date de voluntari;
 • Activităţile de voluntariat reprezintă o economie pentru filiale, dar implicarea efectivă şi eficientă a voluntarilor necesită investiţii pe termen lung în dezvoltarea structurilor la nivel de filială, a unui sistem de training şi recompense;
 • Recrutarea de voluntari din rândul beneficiarilor este o modalitate de reducere a vulnerabilităţii acestora.
V.I. Cum ne găsim voluntarii?
Prin dezvoltarea unui plan de recrutare şi găsirea resurselor pentru implementarea acestui plan.
Propunere plan de recrutare de voluntari:
 • Care este activitatea pe care vrem să o desfăşurăm?
 • De câţi voluntari avem nevoie?
 • Care este rolul voluntarilor?
 • Ce calităţi trebuie să aibă voluntarii pentru această activitate?
 • Cine este responsabil de recrutare/ selectare?
 • Care este termenul-limită în care trebuie să ne încadrăm?
 • Cum îi recrutăm?

Recrutarea de voluntari este un proces continuu şi se face de către filiale în funcţie de specificul local şi de activităţile pe care le desfăşoară.

Recrutarea poate fi de două feluri:

 • în masă prin mesaje mass-media, contactare instituţii de învăţământ.
Avantaje: se poate recruta un număr mare de voluntari
Dezavantaje: este posibil să se recruteze voluntari şi să nu existe activităţi pentru a-i implica şi motiva.
 • pe bază de programe-proiecte în funcţie de cerinţele şi specificul acestora.
Avantaje:
 • se poate stabili un profil al voluntarului selectat;
 • se stabilesc sarcini clare pentru fiecare voluntar;
 • se poate oferi training specializat pe lîngă cel specific de Cruce Roşie;
 • voluntarii interesaţi sunt motivaţi să aplice în funcţie de abilităţile personale;
 • există resurse pentru a-i stimula şi recompensa.

V.II. Pentru înregistrarea voluntarilor, filialele vor cere acestora la înscriere un CV şi vor folosi un formular de înregistrare ce trebuie sa conţină:

 • numele, prenumele;
 • adresa şi datele de contact (telefon, email);
 • data naşterii;
 • studii şi cursuri;
 • ocupaţia şi locul de muncă;
 • statut familial;
 • abilităţi (limbi străine vorbite, abilităţi de lider, de reprezentare etc.);
 • experienţa ca voluntar;
 • activităţi de care este interesat;
 • disponibilitate de timp;
 • de unde a auzit că este nevoie de voluntari.
VI. Asigurarea unui model funcţional de lucru cu voluntarii, ţînând cont de situaţia actuală din cadrul Societăţii de Cruce Roşie din Moldova în domeniul voluntariatului precum şi recomandările Federaţiei Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie va fi asigurată prin:

VI. a. Aparatul Comitetului Naţional al Crucii Roşii:
1. să evalueze, prin consultare cu filialele, situaţia voluntarilor din reţeaua naţională;
2. să monitorizeze şi ghideze filialele în desfăşurarea de activităţi cu voluntarii;
3. să monitorizeze implementarea politicilor Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie în domeniu şi să modifice strategia în funcţie de acestea;
4. să elaboreze un manual comun de training al voluntarilor din filiale;
5. să stabilească parteneriat la nivel naţional cu instituţii posibil furnizoare de voluntari. (Ministerul Educaţiei)

VI. b. Filialele Societăţii de Cruce Roşie din Moldova:
1. să îşi analizeze situaţia prezentă (câţi voluntari au, ce nevoi au în ceea ce priveşte voluntarii, câţi voluntari cu contract de voluntariat au, ce activităţi desfăşoară cu voluntarii, care este nivelul de mulţumire al voluntarilor privind situaţia lor în filială?)
2. să dezvolte resurse pentru a menţine, crea sau dezvolta reţeaua de voluntari
3. să recruteze voluntari.

VII. Drepturile şi obligaţiile voluntarilor Societăţii de Cruce Roşie din Moldova

Voluntarii au nevoie să ştie atât în momentul recrutării, cât şi pe parcursul activităţii de voluntariat, că:

 • motivaţiile / nevoile lor sunt compatibile cu misiunea Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
 • contribuţia lor se vede;
 • timpul şi energia investite le sunt apreciate;
 • sunt implicaţi în planificarea activităţilor;
 • beneficiază de sprijin în îndeplinirea responsabilităţilor;
 • abilităţile lor se îmbunătăţesc;
 • sunt parte a unei echipe;
 • au un loc agreabil unde să lucreze;
 • oamenii îi cunosc şi li se adresează pe nume;
 • cheltuielile le sunt rambursate;
 • ştiu cum sunt folosiţi banii pe care ei îi colectează;
 • ceilalţi au timp să le explice de ce se fac lucrurile într-un anume fel.
Voluntarii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova trebuie:

 • să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi să asigure diseminarea acestora;
 • să respecte prevederile legate de folosirea emblemei şi să prevină abuzul de emblemă;
 • să lucreze la cele mai înalte standarde de calitate;
 • să semneze şi să se comporte în concordanţă cu prevederile Codului de conduită al voluntarului;
 • să fie disponibili în caz de urgenţă, în condiţiile agreate cu Societatea de Cruce Roşie din Moldova  şi în concordanţă cu abilităţile de care dispun;
 • să răspundă nevoilor beneficiarilor.
În prezent, mobilizarea lucrătorilor voluntari pentru a desfăşura activităţi relevante în comunitate reprezintă o valoare afirmată în modul de gândire și organizare al fiecărei organizaţii.

Fii voluntar de Cruce Roşie!
• Vrei să faci ceva deosebit cu viaţa ta?
• Vrei să faci ceva cu adevărat folositor lumii în care trăieşti?
• Vrei să oferi o clipă din timpul tău liber celor nefericiți?
Daca răspunsul tău este DA, atunci trebuie sa te implici acum! Alătură-te unei familii de peste 2000 de voluntari de Cruce Roşie din Republica Moldova.
Ai oportunitatea acum să faci ceva pentru tine şi pentru cei de lângă tine! Poţi  să ajuţi un bătrân să zâmbească din nou, să dai speranţa unui copil prins în „ghiarele” sărăciei, să ajuţi o familie de sinistraţi să-şi refacă gospodăria, să ajuţi un bolnav să-şi recapete sănătatea. Fă şi tu ceea ce noi facem de 85 de ani! Alătură-te visului comun al înaîntaşilor noştri.
"…Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).
SUFLETUL ŞI VIITORUL NOSTRU
Voluntariatul a reprezentat sufletul Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie încă de la înfiinţarea acesteia în 1863. Voluntarii sunt în prezent, aşa cum au fost întotdeauna, coloana vertebrală a tuturor activităţilor de Cruce Roşie, ajutând Societatea Naţională sa deruleze programe de succes şi asistând zeci de mii de persoane vulnerabile aflate în dificultate. Voluntarii au un rol cheie şi în conducerea organizaţiei, toate organizaţiile de conducere centrale și locale sunt formate din voluntari. Toate deciziile ce ghidează activitatea Crucii Roşii din Moldova sunt luate de voluntari.

VIII. Zece motive pentru a fi voluntar de Cruce Roşie
1. Pentru a ajuta la schimbarea lumii în care trăieşti;
2. Pentru că și de tine depinde fericirea celorlalţi;
3. Pentru a readuce zâmbetul pe chipul celor nefericiţi;
4. Pentru că de demnitatea altora depînde şi propria ta demnitate
5. Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii;
6. Pentru a-ţi forma deprinderi utile şi a învăţa lucruri noi;
7. Pentru a fi parte a unei organizaţii prestigioase, într-o echipă puternică;
8. Pentru a căpăta experienţă în vederea obţinerii unui serviciu mai bun;
9. Pentru a-ţi face noi prieteni și pentru a-ţi regăs
i prietenii, deja voluntari;
10. Pentru a-ţi construi amintiri şi a rămâne în amintirile celorlalţi.

Oricine poate sa devină voluntar de Cruce Roşie.
Fie că suntem tineri sau la o vârstă înaintată, liber profesionişti sau avem un loc de muncă stabil, familist sau necăsătorit, toţi avem ceva special de oferit…
Inclusiv tu!
Cu toţii avem cel puţin o abilitate, pricepere sau talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor.
Dacă eşti tânăr: ai posibilitatea să faci parte din cea mai prestigioasă organizaţie umanitară la nivel mondial, într-o echipă puternică, să capeţi experienţă care te va ajuta să obţii mai uşor un loc de muncă. Ca voluntar poţi  să testezi o posibilă carieră, să-ţi faci contacte și prietenii solide, să-ţi pui în practică ideile și entuziasmul, să cunoşti lumea altfel decât o ştii acum.
Dacă eşti angajat /ă: viața înseamnă mai mult decât rutina casă – serviciu. Implicându-te într-o activitate de voluntariat, poţi schimba monotonia din viața ta cu bucuria și sentimentul de împlinire ajutând un bătrân, un copil, o familie aflată în nevoie, salvând un om dintr-o situaţie disperată. Construieşte momente de neuitat alături de alţi mii de voluntari ai Crucii Roşii. E timpul să faci o schimbare în viața ta!
Dacă eşti o persoană în vârstă: ai posibilitatea să împărtăşeşti din experienţa ta celor care au nevoie de ajutor. Poţi fi un exemplu pentru cei tineri, dar şi pentru cei de-o vârstă cu tine. A fi vârstnic nu înseamnă resemnare şi inactivitate, ci a fi o resursă importantă pentru societate.
Dacă eşti liber profesionist: Implicându-te în activităţi de voluntariat ai şansa de a acumula noi experienţe, de a-ţi forma noi abilităţi, îţi poţi crea contacte care să te conducă la un post de muncă aşa cum ţi-l doreşti. Nu lăsa timpul să treacă pe lângă tine! Umple-ţi timpul cu o bucurie. Sunt atâţia oameni care au nevoie de tîne. Este momentul să dăruieşti din timpul tău liber. Misiunea noastră este posibilă datorită oamenilor ca tine, oameni care oferă o mână de ajutor fără să ceară nimic în schimb.
Contactează filiala de  Cruce Roşie din raionul /oraşul în care trăieşti sau înveţi. Află cum poţi să-ţi foloseşti mai bine cunoştinţele, experienţa, ideile, entuziasmul.
Ce poţi face ca voluntar de Cruce Roşie:
Ca voluntar în cea mai mare organizaţie umanitară la nivel mondial, poţi să te implici într-o varietate de proiecte şi domenii, în funcţie de aptitudinile şi preferinţele tale:
• Pregătirea și intervenţia în caz de dezastre:
- poţi beneficia de instruire pentru a deveni membru în Detaşamentele pentru intervenţie în caz de dezastru;
- poţi beneficia de instruire pentru acordarea primului ajutor premedical.
• Social:
- programe sociale pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri minime;
- pregătirea şi distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte sau jucării pentru persoanele fără venituri, bătrâni, refugiaţi migraţi;
- informare pe diferite teme de natură socială; sprijinirea copiilor străzii, copiilor din centrele de plasament, copiilor din familii vulnerabile, sprijin moral şi material vârstnicilor singuratici cu venituri minime, din azilurile rezidenţiale pentru vârstnici;
- servicii de îngrijire la domiciliu şi odăile medico-sociale pentru persoane vârstnice cu dizabilităţi;
- programe de dezvoltare comunitară;
- campanii pe teme legate de prevenirea traficului de fiinţe umane.
Sănătate:
- campanii de promovare a sănătăţii (prevenirea infectării cu virusul HIV, prevenirea tuberculozei, educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, combaterea fumatului sau a utilizării drogurilor etc.).
•  Activităţi cu caracter general în cadrul Crucii Roşii din Republica Moldova:
- promovarea și difuzarea Dreptului Internaţional Umanitar;
- campanii de promovare și protecţie a emblemei de Cruce Roşie;
- campanii de prevenire a traficului de fiinţe umane;
- organizarea de tabere pentru tineret și voluntari;
- organizarea de traininguri şi seminare pe diverse teme;
- organizarea de evenimente cu ocazia lunii Crucii Roşii din Republica Moldova (Mai).
Administrativ:
- tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicaţii, pagini web;
- traduceri;
- realizarea revistei presei;
- organizarea de evenimente.

Cum pot deveni voluntar?
• depune un CV şi o scrisoare de intenţie la filiala din raionul /oraşul în care locuieşti sau înveţi;
• După ce ai trimis CV-ul şi scrisoarea de intenţie, este bine să stabileşti o întâlnire în care să afli detalii despre activitatea de voluntariat;
• Directorul filialei căreia te adresezi iţi va explica ce ai de făcut şi veţi discuta despre motivaţia ta de a face voluntariat și care sunt aşteptările tale;
• Fiecare voluntar de Cruce Roşie participă la cursuri de instruire privînd Mişcarea și Principiile Fundamentale ale Crucii Roşii și Semilunii Roşii. În funcţie de abilitățile și preferinţele sale, voluntarului nou înscris îi este repartizată o anumită activitate pentru care beneficiază, de asemenea, de instruire. Cursurile sunt gratuite și obligatorii.
După efectuarea primelor cursuri de instruire, te vei putea considera voluntar de Cruce Roşie – unul din marea familie a celor 97 de milioane de voluntari ai Mişcării de Cruce Roşie și Semilună Roşie din toata lumea – și pregătit să ajuţi oameni din ţara / comunitatea / oraşul tău.

IX. Responsabilităţile  Crucii Roşii în raport cu voluntarii
1. să încheie contracte de voluntariat cu persoanele care se oferă să voluntarieze, contracte în care sunt precizate drepturile și obligaţiile părţilor precum și activităţile în care se vor implica voluntarii, abilităţile necesare, timpul de lucru, beneficii (instruire, diplome) modalităţi de rambursare a cheltuielilor, numele coordonatorului;
2. să țină o evidenţă clară a voluntarilor activi pentru a putea şti  permanent pe cine poate conta;
3. să dezvolte un program de training de bază al voluntarilor privind Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Principii Fundamentale, Cod de Conduită;
4. să implementeze programe şi activităţi care să valorizeze abilităţile voluntarilor şi care oferă posibilităţi de recompensare şi stimulare a acestora;
5. să îşi recompenseze voluntarii de câte ori este posibil pentru a-i fideliza, să le ramburseze cheltuielile făcute pe parcursul desfăşurării activităţii de voluntariat, să le ofere echipamentul necesar şi să le asigure protecţia;
6. să întocmească o bază de date cu voluntarii activi în filială pe care să o transmită periodic (trimestrial) Sediului Central, structurată pe domenii de activitate.

X. Codul de conduita pentru voluntarii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova
Preambul
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie și Semilună Roşie este o organizaţie umanitară bazată pe voluntariat, reprezentând şi unul dintre cele şapte Principii Fundamentale ale sale.
Componentă a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie și Semilună Roşie, Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova recunoaşte că forţa sa rezidă în capacitatea de a mobiliza voluntari, cu ajutorul cărora contribuie la alinarea suferinţelor persoanelor vulnerabile.
Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova este deschisă oricărei persoane care doreşte să devină voluntar, în condiţiile legii şi ale prezentului cod de conduită.
Cadru și termeni
Prezentul  Cod de conduită se aplică tuturor voluntarilor Societăţii de Cruce Roşie din Moldova, indiferent de funcţiile pe care le indeplinesc sau de forma în care contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei.
Prezentul Cod de conduită formează parte integrantă a contractului de voluntariat încheiat în condiţiile legii, iar prin semnarea sa, se oficializează angajamentul voluntarului şi cadrul misiunilor ce îi sunt încredinţate.
Prin voluntariat, Societatea de Cruce Roşie din Moldova înţelege o activitate care:
 • este efectuată de bună voie, şi nu din dorinţa de a obţine un avantaj material sau fînanciar, nici nu este determinată de factori de presiune externi (sociali, economici sau politici);
 • este în beneficiul persoanelor și comunitarilor vulnerabile, în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie și Semilună Roşie;
 • este organizată de reprezentanţi autorizaţi ai Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
Voluntarul este persoana care, ocazional sau cu regularitate, desfăşoară activităţi de voluntariat pentru Societatea de Cruce Roşie din Moldova.
Drepturi și obligaţii:
A. Voluntarii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova au, în principal, următoarele drepturi:
1. să primească sprijin de la reprezentanţii şi structurile relevante de conducere ale organizaţiei;
2. să primească instruirea corespunzătoare pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile sau rolul convenite;
3. sa primească  legitimaţii de voluntar al Crucii Roşii din Moldova;
4. să aibă posibilitatea de a alege să devină sau nu membri al Crucii Roşii din Moldova, conform prevederilor Statutului Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
5. să primească informaţii corespunzătoare privind activităţile desfăşurate de Crucea Roşie din Moldova;
6. să accepte sau să refuze o anumită sarcină, în funcţie de conţinutul contractului de voluntariat încheiat.
B. Voluntarii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova au următoarele obligaţii:
1. să recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie și Semilună Roşie, Statutul și regulamentele Societăţii;
2. să respecte Regulamentul privind foloșirea emblemei și să prevină folosirea abuzivă a emblemei;
3. să nu solicite şi să nu accepte nici un câştig material sau financiar ca răsplată pentru activitatea lor;
4. să nu se implice în controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale sau poziţiei oficiale a Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
5. să nu acţioneze împotriva intereselor Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
6. să nu influenţeze decizii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din Moldova, care ar conduce la obţinerea unui câştig financiar în favoarea unei persoane fizice sau juridice faţă de care voluntarul în cauză are anumite interese;
7. să nu folosească apartenenţa sa la Societatea de Cruce Roşie din Moldova pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);
8. să nu divulge sau să folosească informaţii confidenţiale, fără permisiunea expresă a persoanei relevante din cadrul Societăţii de Cruce Roşie din Moldova;
9. să fie disponibili, în caz de urgenţă, conform prevederilor contractului de voluntariat încheiat şi în funcţie de cunoştinţele și abilităţile pe care le au;
10. să dea dovadă de spirit de echipă şi să colaboreze cu ceilalţi membri, voluntari şi salariaţi ai Crucii Roşii din Moldova;
11. să respecte şi să protejeze demnitatea beneficiarilor Crucii Roşii şi să dea dovadă de discreţie în legătură cu informaţiile referitoare la aceştia;
12. să răspundă la nevoile beneficiarilor şi să consolideze capacitatea acestora de a face faţă singuri acestor nevoi;
13. să promoveze activităţile Societăţii de Cruce Roşie din Moldova, scopul specific al programelor în cadrul cărora desfăşoară activitate de voluntariat în faţa persoanelor fizice, autorităților și persoanelor juridice.
C. Societatea de Cruce Roşie din Moldova  are următoarele obligaţii faţă de voluntarii săi:
1. să recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice şi bine determinate;
2. să recruteze voluntarii pe baza angajamentului și a potenţialului acestora;
3. să recruteze voluntarii fără nici o discriminare bazată pe motive de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase, dizabilităţi, vârstă;
4. să stabilească cu claritate, în cuprinsul contractului de voluntariat, condiţiile în care urmează a se efectua activitatea de voluntariat (timp consacrat activităţii de voluntariat, funcţia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestată, relaţiile voluntarului cu salariaţii sau alţi voluntari ai Crucii Roşii din Moldova);
5. să ofere voluntarilor o instruire adecvată, care să le permită acestora să-şi îndeplinească responsabilităţile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutaţi ori activităţile de intervenţie în caz de urgenţă la care li se cere să participe;
6. să asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost încredinţate;
7. să recunoască meritele voluntarilor, să le acorde premii, ori de cîte ori este posibil şi necesar și să ofere voluntarilor oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională;
8. să garanteze că opiniile şi ideile voluntarilor sunt luate în considerare și urmate în toate etapele de elaborare, implementare și evaluare a programului;
9. să ramburseze cheltuielile rezonabile suportate de voluntari pe parcursul executării sarcinilor aprobate;
10. să ofere asigurare corespunzătoare contra riscurilor care pot decurge din activităţile de voluntariat;
11. să garanteze că activităţile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;
12. să depună eforturi pentru promovarea colaborării şi a parteneriatelor cu alte organizaţii ale societăţii civile sau persoane juridice publice ori private care încurajează voluntariatul.
Prevederi finale:
Prezentul Cod de conduită a fost aprobat în cadrul reuniunii Prezidiului Comitetului Naţional al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova din data de 23 iulie 2009 și intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă, prin grija filialelor și a Sediului Central ale Crucii Roşii din Republica Moldova.

 

Mai multe din această categorie: « Primul ajutor Pregatirea către dezastre »

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu