Red Cross Moldova

ÎntrareÎnregistrare
Principala » Cine suntem »
A+ R A-

Principiile Fundamentale și valorile umanitare Recomandat

Acordă o notă articolului
(14 voturi)
Într-o lume cu o izolare, tensiune şi recurgere la violenţă în creştere, este evident că Crucea Roşie și Semiluna Roşie trebuie să promoveze valorile individuale şi comunitare care încurajează respectul pentru alte fiinţe umane şi o dorinţă de a lucra împreună pentru a găsi soluţii la problemele comunităţii.

7 Principii Fundamentale

Proclamate la Viena în 1965, cele şapte Principii Fundamentale angajează împreună Societăţile Naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi Federaţia Internaţională a Societăților de Cruce Roşie şi Semilună Roşie. Ele garantează continuitatea Mişcării de Cruce Roşie şi Semilună Roşie și activitatea sa umanitară.

Umanitate

Născută din grija de a ajuta, fără nici o discriminare, răniţii pe câmpul de luptă, Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, sub aspectul său internaţional şi naţional, se angajează să prevină şi să aline în toate împrejurările suferinţele oamenilor. Scopul ei este de a proteja viaţa şi sănătatea acestora şi să asigure respectarea persoanei umane. Ea favorizează înţelegerea reciprocă, cooperarea şi o pace durabilă între popoare.

Imparţialitate

Mişcarea nu face nici o deosebire de naţionalitate, rasă, religie, condiţie socială şi apartenenţă politică. Ea se dedică numai ajutorării indivizilor pe măsura suferinţelor lor şi acordă ajutor în timpul celor mai urgente situaţii.

Neutralitate

În scopul menţinerii încrederii tuturor, Mişcarea se abţine să ia parte la ostilităţi şi la controverse de ordin politic, rasial, religios şi ideologic.

Independenţă

Mişcarea este independentă. Auxiliare ale puterii publice în activităţile lor umanitare şi supuse legilor ce le guvernează ţările, Societăţile Naţionale trebuie să-şi păstreze o autonomie care să le permită să acţioneze totdeauna numai după Principiile Mişcării.

Voluntariat

Mişcarea este o instituţie de ajutor voluntar şi dezinteresat.

Unitate

Într-o ţară nu poate exista decât o singură Societate de Cruce Roşie sau Semilună Roşie. Ea trebuie să fie deschisă tuturor şi să-şi extindă acţiunile umanitare pe întreg teritoriul.

Universalitate

Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, în cadrul căreia toate Societăţile Naţionale au drepturi egale şi datoria de a se întrajutora, este universală.

Scopul este de a influenţa comportamentul oamenilor cu care lucrăm, printr-o mai bună înţelegere a principiilor fundamentale şi a valorilor umanitare. Principalele trei grupuri-ţintă sunt cei care lucrează în cadrul Societăţilor Naţionale de Cruce Roşie și Semilună Roşie, autorităţile publice şi private, precum şi membrii comunităţilor în care lucrăm.
Principalele priorităţi pentru acest domeniu de activitate sunt:
 • Dezvoltarea unei mai bune înţelegeri pe plan intern
  Iniţiativele au fost dezvoltate pentru a asigura că voluntarii și personalul Crucii Roşii şi Semilunii Roşii înţeleg şi acţionează în baza Principiilor Fundamentale în activitatea lor cu persoanele vulnerabile pe timp de pace, dezastre sau conflict armat. Instruirea include: bazele legale şi ideologice ale Crucii Roşii și Semilunii Roşii, procesele de luare a deciziilor şi mandatele, precum şi de comunicările şi relaţiile cu ceilalţi.
 • Creşterea gradului de conştientizare a autorităţilor publice şi private
  Garantarea faptului că autorităţile partenere înţeleg cum lucrează Crucea Roşie și Semiluna Roşie va facilita o mai bună cooperare. Informarea acestor grupuri despre procedurile operaţionale, statutul auxiliar al Societăţilor Naţionale, precum şi necesitatea de a respecta emblema, de exemplu, sunt toate elemente importante în construirea unor bune parteneriate de lucru.
Influenţarea comportamentului în comunitate
Prin aplicarea acestor principii şi valori în munca noastră cu comunităţile şi grupurile vulnerabile, putem demonstra importanţa lor. În baza experienţei şi capacităţii operaţionale, Crucea Roşie și Semiluna Roşie poate fi un catalizator pentru schimbare şi să facă o diferenţă în modul în care oamenii se comportă unii faţă de alţii. Următoarele sunt valorile pe care Mişcarea a declarat oficial că le consideră a fi importante pentru promovare externă:
 • protecţia vieţii, sănătăţii şi demnităţii umane;
 • respectul pentru fiinţa umană;
 • non-discriminarea în bază de naționalitate, rasă, sex, convingeri religioase, opinii politice sau clasă socială;
 • înţelegerea reciprocă, prietenia, cooperarea şi pacea durabilă între oameni;
 • serviciul voluntarilor.

Lasă un comentariu

sus
Acest site este creat cu suportul Federației Internaționale de Cruce Rosie, în cadrul Proiectului Reducerea Decalajului Digital. Creat de Dan Valey

Întrare

Înregistrare

*
*
*
*
*

* Câmp este obligatoriu